Samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven

St.prp. nr. 73 (2005-2006), Innst. S. nr. 29 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 09.11.2006 Innst. S. nr. 29 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Konvensjonen er utarbeidet i den hensikt å sikre respekt for og øke bevisstheten om den immaterielle kulturarvens betydning. Konvensjonen er ment å fungere som et supplement til UNESCO-konvensjon som fokuserer på vern av den materielle kulturarven. En enstemmig komite er tilfreds med at konvensjonen legger til grunn et omfattende og bredt nasjonalt ansvar og at konvensjonen forplikter i forhold til internasjonalt samarbeid innenfor feltet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2006