Jordbruksoppgjøret 2006 - endringer i statsbudsjettet for 2006

St.prp. nr. 68 (2005-2006), Innst. S. nr. 236 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2006 Innst. S. nr. 236 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har, mot stemmene til Fremskrittspartiet og Høyre, vedtatt bevilgninger på statsbudsjettet for 2007 og andre disposisjoner i henhold til inngått jordbruksavtale mellom staten og Norges Bondelag. Inngått avtale gjøres gjeldende for alle produsenter i landbruket. Avtalen, inklusive økt jordbruksfradrag, utgjør ca 14100 kr pr årsverk på årsbasis.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2006