Forslag fra stortingsrepresentantene Kari Kjønaas Kjos, Anders Anundsen, Gjermund Hagesæter, Karin S. Woldseth og Harald T. Nesvik om å ivareta norske borgeres interesser i utlandet, samt bruk av norske behandlingsinstitusjoner mv. i utlandet

Dokument nr. 8:96 (2005-2006), Innst. S. nr. 42 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Gjermund Hagesæter, Harald T. Nesvik, Kari Kjønaas Kjos, Karin S. Woldseth Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 17.11.2006 Innst. S. nr. 42 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Fremskrittspartiets representanter Kari Kjønaas Kjos, Anders Anundsen, Gjermund Hagesæter, Karin S. Woldseth og Harald T. Nesvik om å ivareta norske borgeres interesser i utlandet, bruk av norske behandlingsinstitusjoner mv. i utlandet. Forslaget ble, mot Fremskrittspartiets stemmer, ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 28.11.2006