Forslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen,Tord Lien,Torbjørn Andersen, Kenneth Svendsen og Jan Arild Ellingsen om konsekvensutredning og folkeavstemning om vern av Vefsna

Dokument nr. 8:101 (2005-2006), Innst. S. nr. 32 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Arild Ellingsen, Kenneth Svendsen, Ketil Solvik-Olsen, Tord Lien, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 10.11.2006 Innst. S. nr. 32 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at et forslag fra Fremskrittspartiet om konsekvensutredning og folkeavstemning om vern av Vefsna ikke skal imøtekommes. Dette ble vedtatt av et flertall bestående av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venste.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 30.11.2006