Forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Carl I. Hagen, Per Ove Width og Jan Arild Ellingsen om opprettelse av en sikkerhetskomité i Stortinget

Dokument nr. 8:102 (2005-2006), Innst. S. nr. 106 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Jan Arild Ellingsen, Per Ove Width, Siv Jensen Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Sendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen
Utkast til innstilling er forelagt for Presidentskapet som avgav innstillingen
Forslag fra (FrP)
Innstilling avgitt 14.12.2006 Innst. S. nr. 106 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag fra Fremskrittspartiet om å opprette en sikkerhetskomite i Stortinget som skal ha til oppgave å drøfte med regjeringen viktige spørsmål om landets indre sikkerhet og antiterrorarbeidet, samt operative sikkerhetstiltak overfor statlig sektor.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 11.01.2007