Endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2006 under Utenriksdepartementet, Justis- og politidepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet som følge av situasjonen i Midtøsten

St.prp. nr. 81 (2005-2006), Innst. S. nr. 13 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 19.10.2006 Innst. S. nr. 13 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å øke bevilgningen på Justis- og politidepartementets budsjett kap 440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten med 1,885 mill. kroner. Bevilgningen skal dekke økte utgifter for politiet i forbindelse med bistand som følge av situasjonen i Midtøsten.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.10.2006

   Behandlet i Stortinget: 24.10.2006