Endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2006 under Utenriksdepartementet, Justis- og politidepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet som følge av situasjonen i Midtøsten

St.prp. nr. 81 (2005-2006), kap. 702, 720 og 732, Innst. S. nr. 35 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 14.11.2006 Innst. S. nr. 35 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt økninger på 4, 37 mill. kroner i statsbudsjettet for 2006. Bevilgningene er foretatt på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett for å dekke utgifter knyttet til evakuering av nordmenn fra Libanon i juli 2006.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2006