Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagfinn Høybråten og Kjell Ingolf Ropstad om at personer som anses som unge uføre kan beholde tilleggspensjonen ved flytting til utlandet

Dokument nr. 8:1 (2006-2007), Innst. S. nr. 53 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagfinn Høybråten, Kjell Ingolf Ropstad Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 28.11.2006 Innst. S. nr. 53 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet to likelydende representantforslag fra henholdsvis Fremskrittsspartiet og Kristelig Folkeparti. Flertallet ved Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartier vil avvente utvalget som ser på ny uførepensjonsordning. Utvalget levere sin rapport 15. mars 2007. Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre fremmer forslag om at Regjerings snarest legger frem de nødvendig lovendringer. Begge dokumentene ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2006