Endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2006 under Barne- og likestillingsdepartementet

St.prp. nr. 18 (2006-2007), Innst. S. nr. 86 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 12.12.2006 Innst. S. nr. 86 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i budsjettet for Barne- og likestillingsdepartementet for 2006. Vedtaket er i samsvar med Regjeringens forslag i St prp nr 18 (2006-2007). Vedtaket ble fattet enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2006