Ny saldering av statsbudsjettet 2006

St.prp. nr. 31 (2006-2007), Innst. S. nr. 85 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.12.2006 Innst. S. nr. 85 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra finanskomiteen om ny saldering av statsbudsjettet for 2006. Innstillingen ble vedtatt i samsvar med Regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2006