Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2006 under Landbruks- og matdepartementet

St.prp. nr. 16 (2006-2007), kapitlene 5545, 5571 og 5651, Innst. S. nr. 85 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.12.2006 Innst. S. nr. 85 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra finanskomiteen om ny saldering av statsbudsjettet for 2006. Innstillingen ble vedtatt i samsvar med Regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2006