Endringar på statsbudsjettet for 2006 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 12 (2006-2007), Innst. S. nr. 102 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 14.12.2006 Innst. S. nr. 102 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer på statsbudsjettet for justis- og politidepartementet for 2006. Vedtaket inkluderer bevilgning til erstatning til de etterlatte etter de omkomne i Mehamn-ulykken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2006