Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2006 m.m. under Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 22 (2006-2007), Innst. S. nr. 93 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 12.12.2006 Innst. S. nr. 93 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2006 m.m. under diverse kapitler under Olje- og energidepartementet

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2006