Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jørund Rytman, Tord Lien, Ketil Solvik-Olsen og Torbjørn Andersen om vern av Trillemarka-Rollagsfjell

Dokument nr. 8:12 (2006-2007), Innst. S. nr. 74 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jørund Rytman, Ketil Solvik-Olsen, Tord Lien, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 07.12.2006 Innst. S. nr. 74 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag fra Fremskrittspartiet om at saken om vern av Trillemarka-Rollagsfjell skal legges fram for Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2006