Bankkrisen og utviklingen i den norske banknæringen (Banknæringens videre utvikling)

St.meld. nr. 39 (1993-94), Innst. S. nr. 213 (1993-94)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 29.09.1994 Innst. S. nr. 213 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.09.1994

   Behandlet i Stortinget: 06.10.1994