Innstilling fra finanskomiteen om bankkrisen og utviklingen i den norske banknæringen.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 213 (1993-1994)
  • Kildedok: St.meld. nr. 39 (1993-1994)
  • Utgiver: finanskomiteen
  • Sidetall: 31