Tilleggsforslag på statsbudsjettet for 2007 under kapitler administrert av Kunnskapsdepartementet

Budsjett-innst. S. I (2006-2007), jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2006 Budsjett-innst. S. I (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt rammeområdene for statsbudsjettet 2007. Med enkelte unntak følger vedtaket Regjeringens forslag. Vedtaket ble gjort med stemmene fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Stortingets fagkomiteer skal nå behandle innholdet i de 24 rammeområdene statsbudsjettet er delt inn i, og alle delene av budsjettet skal være ferdigbehandlet og vedtatt i Stortinget innen 15. desember 2006.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 28.11.2006