Oppstart av LOS-programmet i Forsvaret - Økonomiprosjektet

St.prp. nr. 20 (2006-2007), Innst. S. nr. 87 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2006 Innst. S. nr. 87 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å gi Forsvarsdepartementet fullmakt til å starte opp Økonomiprosjektet i LOS-programmet i Forsvaret, med en kostnadsramme for materiellinvesteringen på 545 mill. kroner. LOS (Logistikksystem)-programmet er en videreføring av det tidligere Program GOLF og har som mål å fortsette innføringen av et elektronisk basert felles integrert forvaltningssystem i Forsvaret.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2006