Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Lise Holmberg, André Oktay Dahl, Gunnar Gundersen og Bent Høie om strengere krav til vilkår for familiegjenforening og etablering

Dokument nr. 8:24 (2006-2007), Innst. S. nr. 129 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Bent Høie, Gunnar Gundersen, Kari Lise Holmberg Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 22.02.2007 Innst. S. nr. 129 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedlagt forslaget fra Høyre-representantene Holmberg, Dahl, Gundersen og Høie protokollen. Forslaget fikk støtte fra Fremskrittspartiet, mens flertallet vil avvente forslaget til ny utlendningslov hvor det skal gjøres en helhetlig vurdering av spørsmål knyttet til familieinnvandring og underholdskrav.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 27.03.2007