Lov om endringar i utlendingsloven (DNA-testing og aldersundersøking mv.)

Ot.prp. nr. 17 (2006-2007), Innst. O. nr. 44 (2006-2007), beslutning. O. nr. 62 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 22.02.2007 Innst. O. nr. 44 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt å innføre en hjemmel i utlendingsloven til å foreta DNA-testing for å kunne dokumentere slektskapsforhold i familiegjenforeningssaker der den oppgitte familierelasjonen ikke er tilfredsstillende sannsynliggjort på annen måte. Det er også vedtatt en hjemmel i utlendingsloven til å foreta aldersundersøkelser i saker om asyl eller i en sak om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse for et familiemedlem, og det ikke er mulig å fastslå med rimelig sikkerhet at utlendningen dette gjelder er over eller under 18 år.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.2007

   Behandlet i Odelstinget: 27.03.2007

   Behandlet i Lagtinget: 17.04.2007