Representantlovforslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og Siv Jensen om opphevelse av straffeloven § 142 (blasfemiparagrafen)

Dokument nr. 8:25 (2006-2007), Innst. O. nr. 51 (2006-2007)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen, Siv Jensen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.03.2007 Innst. O. nr. 51 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om å oppheve blasfemiparagrafen i straffeloven. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Odelstinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.2007

   Behandlet i Odelstinget: 25.05.2007