Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden, Trond Helleland, Øyvind Halleraker og Odd Einar Dørum om etablering av et frittstående vegtilsyn

Dokument nr. 8:30 (2006-2007), Innst. S. nr. 141 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Odd Einar Dørum, Trond Helleland, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 08.03.2007 Innst. S. nr. 141 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Høyre og Venstre om å opprette et frittstående vegtilsyn for å styrke trafiksikkerhetsarbeidet. Forlaget fikk stemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, og ble dermed ikke vedtatt. Flertallet fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet viser til at Regjeringen i en proposisjon våren 2007 vil gjøre greie for problemstillinger knyttet til kontroll av trafikksikkerhet og etablering av et frittståande vegtilsyn, og mener det er formålstenlig å behandle problemstillingene i den sammenheng. Flertallet vedtok å legge dokumentet ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 20.03.2007