Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olemic Thommessen og Trine Skei Grande om omlegging av lisensinnbetaling til Norsk rikskringkasting (NRK)

Dokument nr. 8:31 (2006-2007), Innst. S. nr. 159 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olemic Thommessen, Trine Skei Grande Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (H) og (V) Innstilling avgitt 29.03.2007 Innst. S. nr. 159 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et forslag fra stortingsrepresentantene Olemic Thommessen og Trine Skei Grande om omlegging av lisensbetaling til NRK ble trukket ved behandlingen på grunn av at regjeringen har fremmet sak for Stortinget om en lisensordning som er annerledes enn den som utløste forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 14.05.2007