Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Bård Hoksrud, Tord Lien og Arne Sortevik om å gjenopprette hoveddepot for oljevernberedskap på Fedje

Dokument nr. 8:34 (2006-2007), Innst. S. nr. 178 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Per Sandberg, Tord Lien Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 24.04.2007 Innst. S. nr. 178 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Fremskrittspartiet om å reetablere hoveddepotet for oljevernberedskap på Fedje i Hordaland, og om å legge fram en oversikt over depotdekning mv. langs kysten som sikrer tilstrekkelig beredskapsnivå. Med henvisning til at Regjeringen har besluttet å reetablere hoveddepoet på Fedje, fant flertallet i Stortinget ikke å ta stilling til forslagene i dokumentet, men vedtok å vedlegge dokumentet protokollen. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med forslag til bevilgning til gjenoppretting.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2007

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2007