Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Dagfinn Høybråten, May-Helen Molvær Grimstad og Line Henriette Holten Hjemdal om preferansebehandling og redusert toll for å fremme økt handel med utviklingsland

Dokument nr. 8:38 (2006-2007), Innst. S. nr. 209 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagfinn Høybråten, Hans Olav Syversen, Line Henriette Holten, May-Helen Molvær Grimstad Saken er behandlet i utenrikskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 16.05.2007 Innst. S. nr. 209 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   På grunnlag av et representantforslag fra Kristelig Folkeparti har Stortinget enstemmig vedtatt å be Regjeringen om å gjennomgå tolltariffer og GSP-ordningen (det generelle tollpreferansesystemet), og vurdere hvordan sammenhengen mellom norsk utviklingspolitikk og handelspolitikk kan styrkes på dette området. Stortinget ønsker deretter å bli orientert på egnet måte av Regjeringen om dette. Et forslag fra samme parti om preferansebehandling og redusert toll for å fremme økt handel med utviklingsland fikk enstemmig tilslutning i innstillingen fra utenrikskomiteen, men ble vedlagt protokollen i påvente av Regjeringens videre behandling av saken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2007