Trygdeoppgjeret 2007

St.prp. nr. 83 (2006-2007), Innst. S. nr. 281 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.06.2007 Innst. S. nr. 281 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet trygdeoppgjøret for 2007. Et enstemmig Storting har besluttet å øke grunnbeløpet i folketrygden med kr 3 920 og settes til kr 66 812 med virkning fra 1. mai 2007. Dette utgjør en årslønnsvekst på 5,38 prosent.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2007