Toll og vareførsel (tolloven)

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007), Innst. O. nr. 22 (2007-2008), beslutning. O. nr. 37 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2007 Innst. O. nr. 22 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt en ny lov om toll og vareførsel. Loven erstatter lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll, og innebærer først og fremst en lovstrukturell forenkling og lovteknisk modernisering av tollretten. Loven ble vedtatt av et enstemmig Odelsting.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2007

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.2007

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2007