Endringar i "Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap"

St.prp. nr. 85 (2006-2007), Innst. S. nr. 283 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2007 Innst. S. nr. 283 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med basis i lønnsoppgjøret for tilsatte i staten, har Stortinget enstemmig vedtatt å øke tillegg mv. for utskrevne vernepliktige i Forsvaret og sivile vernepliktige. De ulike satsene er økt med avrundet 3.4 pst. med virkning fra 1. juli 2007. For å gi befalsskoleelever økt status, er det vedtatt å endre utdanningsbonusen fra 1. juli 2007. Bonusen som en engangssum er gjort om til en "dagsats utdanningsbonus", tidligere elevtillegg er lagt inn i dagsatsen og summen er økt til kr 47,- pr. dag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2007