Transplantasjon

Ot.prp. nr. 54 (2006-2007), Innst. O. nr. 5 (2007-2008), beslutning. O. nr. 25 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 15.11.2007 Innst. O. nr. 5 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt å forlenge det eksisterende midlertidige forbudet mot xenotransplantasjon (overføring av levende biologisk materiale fra dyr til menneske) med ett år, fram til 1. januar 2009.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2007

   Behandlet i Odelstinget: 04.12.2007

   Behandlet i Lagtinget: 13.12.2007