Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion

St.meld. nr. 31 (2006-2007), Innst. S. nr. 165 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 06.03.2008 Innst. S. nr. 165 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Komiteen støtter meldingens intensjon om en egen hovedstadspolitikk og mener nasjonal politikk bør underbygge Oslos utvikling som en dynamisk storby. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2008

   Behandlet i Stortinget: 13.03.2008