Jordbruksoppgjøret 2007 - endringer i statsbudsjettet for 2007 m.m.

St.prp. nr. 77 (2006-2007), Innst. S. nr. 285 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2007 Innst. S. nr. 285 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har, mot stemmene til Fremskrittspartiet og Høyre, vedtatt endrede bevilgninger på statsbudsjettet for 2007 og andre vedtak i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2007.Jordbruksforhandlingene i 2007 omfatter bevilgninger over statsbudsjettet for kalenderåret 2008 og omdisponeringer innenfor rammen for 2007.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2007