Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av fellesskapsprogrammet for sysselsetting og sosial solidaritet - PROGRESS (2007-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 18.04.2007 Innst. S. nr. 169 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gitt samtykke til godkjenning av en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av fellesskapsprogrammet for sysselsetting og sosial solidaritet - PROGRESS (2007-2013) Programmet er en sammenslåing av de fire EU-programmene vedrørende sosial ekskludering, anti-diskriminering, sysselsetting og likestilling mellom kjønnene som Norge har deltatt i frem til utgangen av 2006.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.04.2007

   Behandlet i Stortinget: 23.04.2007