Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av EUs Marco Polo II-program til fremjing av eit meir miljøvennleg godstransportsystem (2007-2013)

St.prp. nr. 75 (2006-2007), Innst. S. nr. 260 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling forlegges for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis Innstilling avgitt 07.06.2007 Innst. S. nr. 260 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at Norge tek del i avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av EUs Marco Polo II-program for fremjing av eit meir miljøvennleg godstransportsystem

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2007