Samarbeidet i NATO i 2006

St.meld. nr. 28 (2006-2007), Innst. S. nr. 232 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 30.05.2007 Innst. S. nr. 232 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med utgangspunkt i en stortingsmelding fra Regjeringen har Stortinget drøftet samarbeidet i NATO i 2006. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2007