Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 2006

St.meld. nr. 33 (2006-2007), Innst. S. nr. 18 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 26.10.2007 Innst. S. nr. 18 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   På bakgrunn av en stortingsmelding fra regjeringen har Stortinget drøftet eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2006, eksportkontroll og ikke-spredningssamarbeid.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.2007

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2007