Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om å be Regjeringa avslå alle søknader om lisens for eksport av våpen, ammunisjon eller annet forsvarsmateriell til Tyrkia så lenge den tyrkiske staten er i krig med deler av den kurdiske befolkninga i landet

Dokument nr. 8:3 (1994-95), Innst. S. nr. 118 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erling Folkvord Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 24.03.1995 Innst. S. nr. 118 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.03.1995

   Behandlet i Stortinget: 02.05.1995