Innstilling fra utenrikskomiteen om I. Utenriksministerens og handelsministerens redegjørelser av 21. oktober 1994 om forholdet til Tyrkia. II. Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om å be Regjeringa avslå alle søknader om lisens for eksport av våpen, ammunisjon eller annet forsvarsmateriell til Tyrkia så lenge den tyrkiske staten er i krig med deler av den kurdiske befolkninga i landet.

Innhold