Representantlovforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Erik Knudsen, Per Sandberg og Karin S. Woldseth om å oppheve forbudet mot profesjonell boksing i Norge

Dokument nr. 8:41 (2006-2007), Innst. O. nr. 79 (2006-2007)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Karin S. Woldseth, Per Sandberg, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 31.05.2007 Innst. O. nr. 79 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstingets flertall har mot stemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre avvist et forslag fra Fremskrittspartiet om å oppheve lov om forbud mot profesjonell boksing.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.2007