Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie, Ivar Kristiansen, Kari Lise Holmberg og Torbjørn Hansen om å fjerne Statens landbruksforvaltnings mulighet til å fremme innsigelse i saker som er avgjort i fylkeslandbruksstyrene

Dokument nr. 8:49 (2006-2007), Innst. S. nr. 286 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Ivar Kristiansen, Kari Lise Holmberg, Torbjørn Hansen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 12.06.2007 Innst. S. nr. 286 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har, mot stemmene til Fremskrittspartiet og Høyre, forkastet et forslag fra Høyre om å fjerne Statens landbruksforvaltnings mulighet til å fremme innsigelse i saker som er avgjort i fylkeslandbruksstyrene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2007