Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 under Nærings- og energidepartementet

St.prp. nr. 7, kap. 930, 931, 932, 934, 936, 2440, 3930, 3931, 3932, 3934, 3936, 3960 og 5440 (1994-95), Innst. S. nr. 33 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 10.11.1994 Innst. S. nr. 33 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.1994

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1994