Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 under Nærings- og energidepartementet

St.prp. nr. 7, kap. 2800, 5341, 5608 og 5800, (1994-95), Innst. S. nr. 30 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.11.1994 Innst. S. nr. 30 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.1994

   Behandlet i Stortinget: 11.11.1994