Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 under Nærings- og energidepartementet

St.prp. nr. 7, kap. 902, 946, 955, 964, 2420, 3900, 3902 og 5682, (1994-95), Innst. S. nr. 27 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen
Innstilling avgitt 08.11.1994 Innst. S. nr. 27 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.1994

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1994