Riksrevisjonens undersøkelse av styring og resultatoppnåelse i Arbeids- og velferdsetaten sett i forhold til prioriterte arbeidssøkergrupper

Dokument nr. 3:5 (2006-2007), Innst. S. nr. 212 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2007 Innst. S. nr. 212 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Dokument nr. 3:5 (2006-2007) Riksrevisjonens undersøkelse av styring og resultatoppnåelse i Arbeids- og velferdsetaten sett i forhold til prioriterte arbeidssøkergrupper. Rapporten viser blant annet at det ikke gis regelmessig oppfølging til langtidsledige og at lokale arbeidskontorer ikke har oversikt over om arbeidsmarkedstiltak fungerer etter hensikten. I innstillingen sier komiteen blant annet at den forutsetter at det iverksettes tiltak for å bedre på de forholdene som påpekes i rapporten. Stortinget har vedtatt at Dokument nr. 3:5 (2006-2007) Riksrevisjonens undersøkelse av styring og resultatoppnåelse i Arbeids- og velferdsetaten sett i forhold til prioriterte arbeidssøkergrupper - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2007