Ofrene etter bombingen av Laksevåg og Holen skole

Dokument nr. 8:64 (2006-2007), Innst. S. nr. 267 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Kari Kjønaas Kjos, Karin S. Woldseth, Robert Eriksson Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 03.06.2008 Innst. S. nr. 267 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å sørge for at ofrene etter bombingen av Laksevåg og Holen skole får sine søknader om krigspensjon vurdert på nytt. En samlet komité er tilfreds med at saken om krigspensjon for ofrene etter bombingen av Laksevåg og Holen skole nå har fått en løsning. Alle søknader skal vurderes på nytt. En samlet komité understreker at det vil være naturlig at de tidligere huleboerne og tvangsdeponerte i Finnmark og Nord-Troms får sine saker gjenopptatt etter samme prinsipp om presumpsjon der krigspåkjenning fyller belastningskriteriene for posttraumatisik stress. Dokumentet ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2008