Endringer under enkelte kapitler i statsbudsjettet for 2007 under Utenriksdepartementet og Justis- og politidepartementet i forbindelse med NATOs uformelle utenriksministermøte i Oslo 26. - 27. april 2007

St.prp. nr. 58 (2006-2007), Innst. S. nr. 170 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 18.04.2007 Innst. S. nr. 170 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig bevilget 65 mill. kr. tildekning av kostnader knyttet til NATOs utenriksministermøte i Oslo 26.-27. april 2007

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.04.2007

   Behandlet i Stortinget: 24.04.2007