Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Harald T. Nesvik og Ulf Erik Knudsen om å sikre opprettholdelse av tilskuddsnivået til kreftsforskningen i Norge

Dokument nr. 8:69 (2006-2007), Innst. S. nr. 250 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Harald T. Nesvik, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 05.06.2007 Innst. S. nr. 250 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre forkastet forslag fra Fremskrittspartiet om at Regjeringen skal sikre at tilskudd til kreftforskningen ikke svekkes, og at forskningssbidrag fra frivillige organisasjoner opprettholdes ved inntektsbortfall som skyldes endringer i inntekt fra spilleautomater. Det ble vedtatt at saken vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2007