Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie, Trond Helleland, Kari Lise Holmberg, Øyvind Halleraker og Jan Tore Sanner om informasjon, kommunikasjon og teknologi (IKT) i utlendingsforvaltningen

Dokument nr. 8:70 (2006-2007), Innst. S. nr. 247 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Jan Tore Sanner, Kari Lise Holmberg, Trond Helleland, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 05.06.2007 Innst. S. nr. 247 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har døftet flere forslag fra representanter fra Høyre om ulike tiltak vedrørende IKT i utlendingsforvaltningen for å redusere saksbehandlingstiden på utlendingsfeltet i en situasjon hvor Norge har mangel på arbeidskarft. Forslagene ble forkastet. Stortingets flertall viser til en rekke tiltak og initiativ fra Regjeringen på dette området, og besluttet å vedlegge dokumentet protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2007