Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Odd Einar Dørum om en gjennomgang av gjennomføringen av sikkerhetskontrollene ved flyplassene

Dokument nr. 8:76 (2006-2007), Innst. S. nr. 276 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Odd Einar Dørum Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 08.06.2007 Innst. S. nr. 276 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Venstre om at Regjeringen foretar en gjennomgang av sikkerhetskontrollene ved flyplassene, for på en best mulig måte å ivareta flysikkerheten og å øke servicenivået overfor reisende. Stortinget har vedtatt å legge forslaget ved protokollen. Det er nedsatt et samarbeidsutvalg som innen 1. juli 2007 bl.a. har til oppgave å bidra til at kontrollen på flyplasssene gjennomføres på en effektiv og profesjonell måte. Flertallet, alle unntatt Fremskrittspartiet og Venstre, vil avvente resultatene av arbeidet til det nedsatte samarbeidsutvalget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2007