Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Siv Jensen, Carl I. Hagen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt om å gjennomføre folkeavstemning om forholdet mellom stat og kirke samtidig med kommunevalget 2007

Dokument nr. 8:80 (2006-2007), Innst. S. nr. 241 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Åse Michaelsen, Carl I. Hagen, Jon Jæger Gåsvatn, Siv Jensen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 01.06.2007 Innst. S. nr. 241 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag fra Fremskrittspartiet om å gjennomføre folkeavstemning om forholdet mellom stat og kirke. Forslagene ble ikke bifalt,

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2007