Klage fra Lisbeth Giverhaug, Otta, over at hun ikke ble manntallsført i Sel kommune ved folkeavstemningen

Innst. S. nr. 61 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1994 Innst. S. nr. 61 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1994